Pumpe za vodu koje koriste energiju vodenog toka

Masovnom primenom električne energije, kao i fosilnih goriva, ljudi su gotovo zaboravili na neka stara i jednostavna rešenja koja su se nekada koristila, a koja ne zahtevaju nikakav izvor energije. Pumpe koje će biti prikazane jednostavne su konstrukcije, lake za upotrebu i održavanje. Ovde neće biti reči o ručnim pumpama, već o pumpama koje funkcionišu bez intervencije čoveka, a koriste energiju vodenog toka (reke, potoci, kanali, slapovi...).

Iako sve ove pumpe na prvi pogled podsećaju na mnogo puta viđane perpetuum mobile, one to svakako nisu. Za sve njih je zajedničko da koriste energiju vodenog toka za dizanje samo jednog dela vode (a ne cele količine), tako da su u pitanju ozbiljne naprave, koje ljudi izrađuju od davnina i koje danas nezasluženo padaju u zaborav. Ove pumpe su pouzdane i dugotrajne i ne zahtevaju gotovo nikakvo održavanje

Od mnoštva pumpi za vodu ovog tipa izdvojio bih nekoliko najjednostavnijih konstrukcija, koje vekovima provereno funkcionišu.

Hidraulični ovan

Spiralna pumpa

Pulser pumpa