Izrada sapuna

Nekada se sapun izrađivao u svakom seoskom domaćinstvu. Korišćene su materije koje su inače predstavljale nusproizvod svakodnevnih aktivnosti - pepeo drveta i masni otpad od hrane. Tako napravljen sapun koristio se za pranje veša i ličnu higijenu. Vremenom je umesto ceđi pepela drveta počela da se koristi masna soda (NaOH), koja se nabavljala u trgovinama. Time je znatno pojednostavljen postupak spravljanja sapuna, ali se gotovo zaboravilo na stari postupak sa pepelom. Sa pojavom deterdženata dolazi do smanjenog interesovanja za sapun, a sve niža cena kućne hemije dovodi do potpune obustave spravljanja sapuna u domaćinstvima. Tako je ova, vekovima razvijana veština, skoro pala u zaborav.

Zahvaljujući retkim pojedincima, ovo dragoceno znanje je ipak sačuvano. Danas se ponovo javlja interesovanje za ovu oblast, a motivi su razni: od težnje da se napravi sopstveni sapun, pa do nostalgije za nekim davno prošlim vremenima...

Istorijat izrade sapuna

Teorijske osnove izrade sapuna

Toaletni sapuni

Sapuni za pranje veša

Mere zaštite pri izradi sapuna

Sapuni od biljaka