Toaletni sapun

Toaletni sapuni se uglavnom izrađuju hladnim postupkom. Ovi sapuni se retko prave od masnoća životinjskog porekla, najčešće se koriste biljna ulja. Brojni su zahtevi koji se postavljaju za toaletni sapun: dizajn, boja, miris, tvrdoća, penušavost, kremastost, moć čišćenja, nega kože...

Imajući u vidu sve zahteve koji se nameću, postavlja se pitanje: ima li smisla izrađivati sopstveni sapun i može li on parirati sapunima koji se kupuju u trgovinama? S obzirom da je moguće napraviti sapun prema sopstvenim potrebama (neko ima osetljivu kožu, pa mu nijedan komercijalni sapun ne odgovara), te da se ne zahteva nikakva skupa oprema, svakako ima smisla pokušati.

Čak i gledano kroz prizmu ekonomske isplativosti deluje primamljivo, jer se dobija visokokvalitetan sapun, kakav se ne može kupiti bilo gde, a tamo gde ga i možete naći, neće biti jeftin.

Ako ste se odlučili da probate, prvo što treba da proučite su mere zaštite, jer izrada sapuna može biti i opasna, s obzirom da se koriste baze.

Za izradu sapuna hladnim postupkom, potrebna je sledeća oprema:

1. zaštitna oprema (rukavice, naočare...)

2. štapni mikser

3. plastične posude za miksiranje (trebaće više komada, ako pravite višebojni sapun)

4. precizna digitalna vaga sa tačnošću od 0,1 g

5. kalupi za izlivanje sapuna

Od materijala je potrebno sledeće:

1. biljna ulja (maslinovo, palmino, kokosovo...), mogu se naći u prodavnicama zdrave hrane; za sapune je bolje nabaviti rafinisana nego hladno ceđena, ne samo zbog niže cene, već se od njih dobija i čistiji sapun

2. baza, najčešće natrijum-hidroksid (masna soda), nabavlja se u prodavnicama boja i lakova

3. destilovana voda ili dobro pročišćena kišnica

4. pigmenti - mogu biti prehrambene boje ili prirodne boje od biljaka

5. mirisne supstance, koje mogu biti sintetičke ili prirodne, u vidu eteričnih ulja

HLADNI POSTUPAK IZRADE SAPUNA

Hladni postupak podrazumeva intenzivno mešanje sastojaka korišćenjem štapnog miksera, kako bi se saponifikacija maksimalno ubrzala. Iako je ovaj postupak daleko brži (pa samim tim i popularniji) od toplog postupka, sapuni dobijeni ovim postupkom ne mogu se koristiti odmah nakon izrade, već se mora sačekati 2-3 meseca. Razlog je što saponifikacija nije završena u potpunosti, što znači da u takvom sapunu još postoji deo masne sode, pa bi upotreba takvog sapuna dovela do iritacije kože. Zato se za sapun dobijen hladnim postupkom kaže da treba da “sazreva”.

Spravljanje sapuna hladnim postupkom se izvodi u sledećim koracima:

1. Izrada ili nabavka kalupa u koji se izliva sapun

Kalup treba da bude od materijala koji je alkalnootporan, jer se u sapunskoj masi nalazi masna soda koja još nije odreagovala. Zato kalup ne sme biti od aluminijuma ili pocinkovanog lima. Pogodni materijali su drvo, plastika, silikonska guma, nerđajući čelik... Kalup treba da bude takve konstrukcije da se sapun može nakon stvrdnjavanja lako izvaditi, što znači da treba da bude ili konusnog oblika ili da bude rastavljiv ili od rastegljivog materijala. Takođe, unutrašnjost kalupa treba da bude glatka, da se sapun ne bi lepio za zidove.

2. Izračunavanje količine pojedinih sastojaka (ulja, masna soda, voda)
Najpre treba odrediti zapreminu kalupa. Ona se može izračunati ili izmeriti, ako je kalup nepravilnog oblika. Zapremina treba da bude izražena u litrama. Ako se proračunava, najbolje je dimenzije izraziti u decimetrima, pa će zapremina biti izražena u litrama.
Na osnovu zapremine kalupa se određuje potrebna količina ulja, koja se dobija tako što se zapremina u litrama pomnoži sa 790 i dobije se potrebna masa ulja u gramima. Ako se sapun izrađuje od više vrsta ulja, treba odrediti njihov međusobni odnos. Različite vrste ulja daju sapunu drugačija svojstva. Npr, kokosovo ulje daje tvrdoću, dobru penušavost i dobru moć čišćenja, ali sapun čini grubim za kožu, dok maslinovo ulje daje mek i kremast sapun, nežan za kožu, koji ne stvara penu. Kombinovanjem ova dva ulja može se dobiti sapun izvanrednih svojstava.
Kada se odluči koliko kojeg ulja će se koristiti, može se na osnovu tabele ili sapunskih kalkulatora odrediti koliko je masne sode potrebno. Ponekad se praktikuje da jedan deo ulja ostane u sapunu, radi nege kože, obično je to 2-5%. U tom slučaju se u računanju masne sode količina ulja umanji za tih par procenata, jer ne želimo da se cela količina ulja saponifikuje.
Treći esencijalni sastojak je voda. Masa vode se dobija tako što se masa ulja pomnoži sa 0,38.

Primer: Želimo da napravimo sapun koji sadrži 40 % maslinovog, 30 % palminog i 30 % kokosovog ulja. Ovo je odnos koji daje sapun sa najboljim svojstvima. Nabavili smo kalup čija je zapremina 1 litar (ili više manjih kalupa čija je ukupna zapremina 1 litar). Ukupna masa ulja koja je potrebna iznosi 790 grama (jer je kalup zapremine 1 litar), čiji sastav je 316 g maslinovo, 237 g palmino i 237 g kokosovo ulje. Ako hoćemo da 2% maslinovog ulja ostane nesaponifikovano, onda nećemo računati količinu masne sode za 316 g, već za 0,98 x 316 g = 309,7 g. Iz tabele nalazimo odgovarajuće sapunske brojeve za svako od tri ulja, na osnovu čega se određuje potrebna količina masne sode: 309,7x0,133+237x0,139+237x0,234=129,6 grama. Količina vode iznosi: 0,38 x 790 g = 300,2 g.

3. Merenje i priprema sastojaka

Najpre se izmeri na digitalnoj vagi potrebna količina destilovane vode. Zatim se izmeri masna soda. Masna soda je vrlo opasna, pa je obavezno primeniti odgovarajuće zaštitne mere. Sada treba obezbediti posudu koja je otporna na hemikalije i povišenu temperaturu. U nju se naspe izmerena voda, a zatim se u vodu polako sipa predviđena količina masne sode, uz lagano mešanje. Nikako se ne sme sipati voda u masnu sodu, jer će reakcija biti veoma burna! Proces rastvaranja masne sode u vodi je praćen visokom temperaturom i agresivnim isparenjima, pa je preporučljivo ovo izvesti u prostoru sa dobrom ventilacijom, najbolje napolju. Kada se rastvor ohladi na sobnu temperaturu, može se pomešati sa prethodno izmerenim uljima, koja takođe pre mešanja moraju biti na sobnoj temperaturi.

4. Miksiranje

Kada se svi sastojci nalaze u posudi za miksiranje, koristi se štapni mikser za mešanje sastojaka:

Mora se paziti da masa ne prska izvan posude, jer zbog sadržaja masne sode može biti opasno da dospe na kožu, sluzokožu ili u oči. U toku mešanja, kako saponifikacija odmiče, masa postaje sve gušća. Proces miksiranja se može prekinuti kada se uoči tzv. “trag”. Trag je pojava kada na površini sapunske mase ostaju tragovi prilikom povlačenja nekog predmeta, odnosno masa nije više tako tečna:

5. Dodavanje boje i arome

Pošto je uočen trag, može se dodavati boja, uz mešanje mikserom. Boje mogu biti prehrambene, kakve se koriste za torte. Mogu se koristiti i mlevena paprika, kakao, kafa... Nakon boje dodaje se aroma. Aroma može biti prirodna, na bazi eteričnih ulja (nabavljaju se u apotekama i prodavnicama zdrave hrane) ili sintetička. Ako se želi višebojni sapun, onda treba podeliti masu u više posuda. Treba uzeti u obzir da će boja i aroma sapuna nakon “sazrevanja” biti slabijeg intenziteta nego u trenutku kada je napravljen. Razlog je zaostala količina masne sode u sapunu.

6. Izlivanje sapunske mase u kalup, vađenje iz kalupa i skladištenje

Unutrašnjost kalupa se može premazati tankim slojem ulja, kako se sapun nakon stezanja ne bi zalepio za zidove kalupa. Prilikom izlivanja sapuna treba paziti da se ne pojave vazdušne šupljine u masi.

Pošto je sapun odstojao jedan dan u kalupu, dovoljno se stvrdnuo i može se izvaditi. Ako je predviđeno da se sapun seče na manje komade, najbolje je koristiti što tanji nož.

U ovoj fazi je sapun još relativno mek, pa se nakon sečenja mogu u svaki komad odgovarajućim pečatom utisnuti željene oznake ili motivi:

Zatim se komadi sapuna ostavljaju da sazrevaju, tako što se slažu sečimice, na mesto koje nije izloženo sunčevoj svetlosti, da ne bi izgubili previše vlage:

Sapun ne sme da dehidrira, jer bi se time zaustavila saponifikacija. Nakon sazrevanja sapuna u trajanju od najmanje dva meseca, sapun je spreman za upotrebu. Teorijski, saponifikacija se nikad ne završi, ali nakon dva meseca je koncentracija masne sode toliko mala, da se može smatrati potpuno bezopasnom.